Zoek
Sluit dit zoekvak.

DTS REFLEX
BESCHERMEN, HERSTELLEN EN UPGRADEN
VAN BESTAANDE HOUTEN KOZIJNEN

WAAROM
DTS REFLEX

DTS REFLEX geeft bestaande houten kozijnen een beter, langer en onbezorgd leven. Onder het motto ‘behoud het goede, vervang het slechte’ worden heel doeltreffend en kostenefficiënt de zwakke delen beschermd of vervangen door weerbestendige materialen. Ook is het mogelijk om bestaande kozijnen te upgraden. Denk daarbij aan het levensloopbestendig maken van toegangen of het geschikt maken van bestaande kozijnen voor triple-glas of draaikiep ramen. BEHAAL HET MAXIMALE RENDEMENT MET MINIMALE KOSTEN.
De ontmoedigende aanblik van rotte plekken is maar al te vaak aanleiding voor het besluit tot volledige vernieuwing van kozijnen. Dat is echter een dure en omslachtige oplossing. Kozijnen krijgen een beter, langer en onbezorgd leven dankzij superieure materiaaleigenschappen en verwerkingstechnieken.

HANDHAVING BESTAANDE  KOZIJNEN ÓÓK OP TERMIJN  HET VOORDELIGST

Onderzoek door onder meer bureau Dijkstra (‘Kozijnrenovatie versus vervanging ’ in Technisch Gebouwbeheer, oktober 2012) heeft aangetoond dat handhaving van het bestaande houten kozijn óók op termijn het voordeligst is. Met onze oplossingen is zelfs sprake van dubbele winst omdat het de zwakke plekken extra robuust maakt.

OVERZICHT

VERRUIM HET ONDERHOUDSINTERVAL 
MET TEN MINSTE 50%

Als de liggende delen van het kozijn (onderdorpel en onderste hoekverbindingen) zijn vervangen of afgedekt door DURODEEN dan wordt schilderen een puur esthetische kwestie. Zoals hieronder in de grafiek aangegeven, neemt slechts de glansgraad van de laklaag enigszins af en treedt er geen verdere degradatie op.
ONDERHOUDSINTERVAL
TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)
■  NAALDHOUT     ■  LOOFHOUT      ■  DURODEEN

RESULTAATGERICHT 
VASTGOEDONDERHOUD (RGVO)

 
Duurzaam beheer en onderhoud leveren meer op met aandacht voor de benodigde kwaliteit in materialen, detaillering en uitvoering. De periode tussen de onderhoudsbeurten van houten kozijnen wordt bepaald door de meest kwetsbare delen, de liggende vlakken en verbindingen. Optimalisatie van het bestaande betekent een verlenging van het onderhoudsinterval én de levensduur. Dat leidt meteen tot besparingen op materialen en arbeid. Het vergroot ook de bewonerstevredenheid, die minder overlast hebben van onderhoudswerk.
Voor vastgoedbeheerders is periodiek onderhoud een forse kostenpost, waarin gevelwerk het grootste aandeel heeft. Het onderhoudsexpertisecentrum AHA-Adviseurs berekende de financiële effecten van de verlengde onderhoudscycli door de inzet van DTS REFLEX neuslatten. Over exploitatieperiodes van 30 en 50 jaar levert dit een besparing op van 40 procent voor meranti kozijnen, en ruim 50 procent van de onderhoudskosten voor vuren kozijnen. Exact weten hoeveel u kunt besparen…

DTS REFLEX – HOOFDGROEPEN:

BESCHERMEN


Duurzame bescherming voor kozijnen die nog in goede staat verkeren

HERSTELLEN


Permanent herstel voor alle gradaties van beschadigde en rotte kozijnen

UPGRADEN


Maak woningen levensloopbestendig of geef bestaande kozijnen een nieuwe functie

DTS REFLEX 
KOZIJN
BESCHERMING

Deze doelgerichte aanpak geeft kozijnen die nog in goede staat verkeren een beter, langer en onbezorgd leven.
GLASKOZIJNEN

DTS REFLEX NEUSLATTEN

DTS REFLEX Neuslatten dekken de zwakke kozijndelen (de onderste hoekverbindingen en onderdorpel) ventilerend af. Zo blijft het onderliggende hout droog en is het kozijn langdurig beschermd tegen alle weerinvloeden.
NEUSLATTEN van Durodeen zijn er voor diverse sponningmaten zodat u altijd het juiste profiel heeft voor uw kozijnen. Het onderhoudsinterval wordt hiermee opgerekt en u bespaart direct op onderhoudskosten.

DTS REFLEX 
KOZIJN
HERSTEL

Voor iedere vorm van degradatie. De zwakke plekken van het kozijn worden doelgericht en permanent verduurzaamd.
DEURKOZIJNEN
GLASKOZIJNEN
DEURKOZIJNEN
GLASKOZIJNEN
DEURKOZIJNEN

INZETDORPELS VOOR DEELVERVANGING

Voor iedere vorm van de degradatie is er een passende en uiterst doeltreffende oplossing. Afhankelijk van de ernst kan in veel gevallen de beglazing op zijn plaats blijven waardoor herstel aan binnenafwerking wordt voorkomen.
En bovendien beperkt u hiermee de bewonersoverlast tot een minimum.

DTS REFLEX 
KOZIJN
UPGRADES

Maak woningen levensloopbestendig. Verhoog uiterst efficiënt en doeltreffend het comfort en gebruiksgemak van kozijnen.
Voor Na

Beweeg de slider naar links en naar rechts om het verschil te zien tussen oude en nieuwe situatie.

DEURKOZIJNEN
DEURKOZIJNEN

DEURVERLENGING

Als de dorpel wordt verlaagd kunt u heel eenvoudig de onderzijde van de deur aanhelen met deurverlengers en weldorpels van DURODEEN.

DTS REFLEX DREMPELVERLAGING

Met de drempelverlagende oplossing van DTS REFLEX maakt u toegangen tot woning of gebouw levensloop bestendig. Dit houdt in dat het hoogte verschil tussen binnen en buiten niet meer mag bedragen dan 20 mm. Omdat de dorpel lager komt te liggen worden de stijlen en de onderzijde van de deur verlengd.
De verbetering van de  toegankelijkheid zorgt er voor dat mensen die slecht ter been zijn, langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

DTS REFLEX KOZIJN OPWAARDERING

Voor bestaande, verouderde situaties zijn er diverse opwaardeer mogelijkheden om het wooncomfort te verbeteren en het gebruikersgemak te verhogen. De getoonde voorbeelden dienen slechts ter illustratie. Alle profielen worden op projectbasis voor u op maat en gegrond geleverd.
Voor Na
Voor Na
Voor Na
Bekijk onze brochure voor alle voor-en-na opties

 

BEHOUD  AUTHENTIEKE  UITSTRALING

Durodeen inzetstukken worden altijd voor u conform opgave gemaakt waardoor de authentieke uitstraling van de gevel behouden blijft. Denk aan: kraaltje, ojiefjes en duivenjagers. Dankzij de uitstekende verfhechting kunnen details zelfs uitgevoerd worden met scherpe hoeken zoals bij monumenten vaak het geval is.

 

BEPERK OVERLAST

Omdat wij de kozijnprofielen op maat en voorzien van grondverf leveren, bespaart u aanzienlijk veel tijd op de verwerking. Onze neuslatten worden ventilerend verlijmd, waardoor er niet genageld, geplamuurd en geschuurd hoeft te worden. Kiest u bijvoorbeeld voor deelvervanging dan kan desgewenst het glas op zijn plaats blijven en niet te vergeten, de binnenafwerking blijft hiermee volledig intact.
Voor specifieke kenmerken en toepassingen neem dan svp contact op met onze productspecialist.
Rapporten en datasheets worden op aanvraag verstrekt.
circulair biobased composiet gevelbekleding

GEVELBEKLEDING
VAN
100% RESTAFVAL

circulair biobased composiet gevelbekleding
Dagen
Uren
Minuten
Seconden

HAL 5 | STAND B068